Lekcja historii

historia

Maciej Rędziniak z rzeszowskiego oddziału IPN po raz kolejny odwiedził naszą bibliotekę. Tym razem młodzież z leskiego LO miała okazję wysłuchać połączonego z prezentacją wykładu na temat kampanii wrześniowej. Historyk zaczął swoją prelekcję nietypowo: Historia drugiej wojny zaczęła się pod koniec pierwszej. Państwa ze szczytu spadły na dół. Pierwsza wojna pokazała też, na jaką skalę można mordować. Gość nakreślił siatkę sojuszy w ówczesnej Europie, przyczyny wyścigu zbrojeń i przewidywane scenariusze w związku z wiszącym w powietrzu konfliktem zbrojnym. Odpowiedział również m.in. na pytania, dlaczego zakładano, że wojna skończy się w grudniu 1939, dlaczego przegraliśmy wojnę w momencie podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i z jakiego powodu Polska toczyła z góry skazaną na klęskę wojnę nadgraniczną. Młodzi ludzie pooglądali również film edukacyjny o początku wojny na terenie Podkarpacia. Maciej Rędziniak zachęcił licealistów do rozmowy z tymi, którzy pamiętają jeszcze wojnę i spisania ich relacji oraz do oglądania filmów historycznych – nie tylko polskich – które znacząco poszerzają perspektywę. Jego zdaniem za 20 lat o samej kampanii wrześniowej i całej wojnie będzie się uczyć zupełnie inaczej.

historia

Agnieszka Rusinek

ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2019