Narodowe Czytanie w Lesku

Narodowe Czytanie 2020

Od dziewięciu już lat pierwszy weekend września w leskiej bibliotece, jak i w licznych bibliotekach w całym kraju, jest zarezerwowany na Narodowe Czytanie. Tegoroczna edycja była poświęcona Juliuszowi Słowackiemu i jego wciąż aktualnej „Balladynie”, czyli używając współczesnego słownictwa, poematowi z pogranicza horroru. Zgromadzoną publiczność powitała gospodyni spotkania dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku Maria Petka – Fundanicz i swym wystąpieniu odniosła się do historii powstania Narodowego Czytania. Następnie zgromadzonych powitał obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Adam Snarski. W swoim krótkim wystąpieniu Pan burmistrz podkreślił rolę jaką niesie za sobą wsłuchiwanie się w słowa narodowych twórców niezależnie od epoki, w której ci zacni poeci czy pisarze tworzyli. Burmistrz Adam Snarski zaznaczył również, że wspólne czytanie lub słuchanie niesie za sobą wartości patriotyczne, które każdy powinien pielęgnować bez względu na poglądy polityczne.

Narodowe Czytanie 2020

Po części oficjalnej, aktorzy – amatorzy z grupy teatralnej działającej przy leskiej bibliotece, rozpoczęli czytanie Balladyny. Widzowie – słuchacze w skupieniu wsłuchiwali się w twórczość Juliusza Słowackiego, natomiast czytający starali się jak najlepiej odtworzyć emocje zawarte w poemacie. Gdy wybrzmiały ostanie wersy „Balladyny”, bibliotekarze przeprowadzili wśród publiczności quiz literacki ze znajomości twórczości Juliusza Słowackiego. Pytania quizu odnosiły się w znacznej mierze do tekstu czytanego sobotniego popołudnia, nagrodami były książki o tematyce związanej z Leskiem. Nagrody laureatom wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Adam Snarski.

Narodowe Czytanie 2020

Dziś czytanie w plenerze - mówi Joanna Krawczyk – leska bibliotekarka, obostrzenia związane z pandemią zmusiły nas do organizacji spotkania w otwartej przestrzeni, przestrzegamy wszystkich wymogów reżimu sanitarnego, nie poddajemy się i na ile jest to możliwie pracujemy normalnie mając za cel szerzenie czytelnictwa, bo na tym polega nasza praca i życiowa pasja.

Narodowe Czytanie 2020

Narodowe czytanie zakończył wokalny występ zespołu „Leskowianie”

Narodowe Czytanie 2020

Remigiusz Ogonowski

Zdjęcia: Remigiusz Ogonowski

Narodowe Czytanie 2020
ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2020