Listopad w DKK

Listopadowe spotkanie DKK skutecznie rozgrzały dwie książki biograficzne: „Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie” Joanny Kuciel-Frydryszak i „Nela i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów” Uli Ryciak.

Życie urodzonej w Wilnie „Iłły” to pasmo ciekawych i godnych uwagi wydarzeń. Nic dziwnego, Kazimiera Iłłakowiczówna była postacią charakterną, barwną, wyróżniającą się z otoczenia, a dla wielu bardzo ekscentryczną.

Książka Joanny Kuciel - Frydryszak przybliża osobę utalentowanej poetki, była nie tylko autorką cenionych wierszy, ale i sekretarzem Józefa Piłsudskiego, poliglotką, urzędniczką, tłumaczką, a ponadto kobietą nagminnie łamiącą stereotypy i konwenanse.

Dzięki Autorce dowiedzieć się możemy jak wyglądały młode lata poetki oraz co wpływało na jej życiowe wybory. W książce możemy znaleźć wiele relacji wojennych i powojennych perypetii bohaterki. Autorka odsłania różne ciekawostki i tajemnice z życia „Iłły”, przytacza fragmenty jej utworów oraz opinii tych, którzy mieli okazję się z nią stykać. Publikację ubogacają liczne fotografie.

Książka jest rzetelna. Niech o dokładności badań autorki zaświadczy bogata bibliografia – ona najlepiej pokazuje, że Kuciel-Frydryszak dużo pracy włożyła w poznanie tajemnic Iłłakowiczówny.

Za każdym wielkim mężczyzną, za jego sukcesem, stoi kobieta. Ula Ryciak jest autorką biografii pt. „Nela i Artur. Koncert intymny Rubinsteinów”. To opowieść o wielkich namiętnościach i cenie, jaką się płaci za uwikłanie w miłość.

On – wiecznie głodny uczuć geniusz fortepianu i król życia, który święcił triumfy w największych salach koncertowych XX wieku, ona – uwiedziona jego czarem i talentem koneserka smaków, żona stojąca w cieniu męża. Przemierzyli razem cały świat, poznali najwybitniejszych ludzi swojej epoki, wychowali czworo dzieci. Wydawało się, że wiedli życie jak z bajki…

Joanna Krawczyk

ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2017