Literackie podróże

Comiesięczne spotkania wokół literatury już dawno weszły w krew stałym bywalcom Dyskusyjnego Klubu Książki spotykającym się w miejscu do tego odpowiednim czyli w Bibliotece Publicznej w Lesku. Tym razem – 12 grudnia – było nieco inaczej. Literatura została połączona z historią i podróżą.

Gościem spotkania była Zofia Lisik – zawodowo inżynier chemik, realizująca się również jako pilot wycieczek. Podróże stały się jej wielką pasją. Słuchając opowieści widzi się ogromną wiedzę i umiłowanie tego, co robi. Z. Lisik szczególnie pokochała Kresy wschodnie i Rumunię, jako pilot wycieczek przemierzyła te ziemie wzdłuż i wszerz.

Uczestnicy spotkania przenieśli się wirtualnie na ziemie „u kraja Rzeczypospolitej”. Kiedyś była tam Polska, dziś jest Ukraina, Białoruś, Litwa. Usłyszeli historię tych ziem – ludzi, zamków, cerkwi, miast i miasteczek dawnej Polski. Zofia Lisik swą ogromną wiedzę powiązała z poezją, gdyż z tych terenów wywodzi się wielu wybitnych poetów i pisarzy m. in. A. Mickiewicz, J. Słowacki, E. Orzeszkowa, B. Schulz, Cz. Miłosz, Cz. Niemen.

Na trasie wirtualnej wędrówki był najpierw Lwów, Drohobycz, Złoczów, Podhorce. Kolejno pojawiał się Chocim i Kamieniec Podolski (miejscowości znane z powieści Henryka Sienkiewicza), Krzemieniec (muzeum Juliusza Słowackiego), Zaosie wraz z dworkiem Mickiewiczów, Bohatyrowicze – wieś, gdzie E. Orzeszkowa umieściła akcję Nad Niemnem.

Dawne kresy Rzeczypospolitej to ziemie przesiąknięte polskością, które wciąż z wielką nostalgią wspominają Polacy, zwłaszcza dawni mieszkańcy tych ziem. Być może opowieści Zofii Lisik sprawiły, że słuchający zapałali chęcią wojaży po miejscach, gdzie kiedyś była Polska.

Jonna Krawczyk

ZAMKNIJ... (c) PiMBP w Lesku, 2018